Contact
Tur virtual

REFERENDUM – 8 mai 2019

Referendum privind alegerea modalității de desemnare a Rectorului Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași: mandatul 2020 – 2024


Rezultatul referendumului privind modalitatea de desemnare a rectorului

Data de desfășurare a referendumului pentru modalitatea de desemnare a rectorului a fost 08 mai 2019.

Numărul total al persoanelor cu drept de vot a fost 764.

Miercuri, 08 mai 2019, s-au prezentat la vot 667 persoane, reprezentând 87,30% din totalul persoanelor cu drept de vot, fiind îndeplinită condiția de cvorum stabilită prin art. 28 alin. (1) din Ordinul nr. 3751/2015.

Rezultatul referendumului s-a stabilit cu majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate, conform art. 28 alin. (2) din Ordinul nr. 3751/2015. Persoanele care s-au prezentat la vot în număr de 667, și-au exprimat opțiunea astfel:

– 598 persoane, reprezentând 89,79 % dintre votanți, au ales varianta „prin vot universal, direct și secret”,
– 68 persoane, reprezentând 10,21 % dintre votanți, au ales varianta „concurs public”,
– 1 vot a fost anulat.

Senatul Universității, prin Hotărârea de Senat nr. 13 din 10 mai 2019, a validat rezultatul referendumului privind modalitatea de desemnare a rectorului „prin vot universal, direct și secret”.

În concluzie, modalitatea de desemnare a rectorului pentru mandatul 2020-2024, stabilită prin referendum, este prin vot universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din senatul universitar şi din consiliile facultăţilor.Listă cadre didactice și studenți cu drept de vot


Termeni si conditii
Forum
Link-uri utile
Editura UMF
News UMF Iasi
Radio U
Copyright © 2010-2019 | Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.