Contact
Tur virtual

Deplasari Cadre Didactice

Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iasi încurajează deplasările cu caracter științific ale tuturor membrilor comunității universitare, vizibilitatea în comunitatea științifică națională și internațională aducând beneficii întregii universități.

Aprobarea deplasării se face pe baza unui formular tip. Formularul trebuie să fie însoțit, după caz, de actele doveditoare ale impactului științific și ale suportului financiar. Cererea se depune la Decanatul Facultății, urmând să ajungă prin Registratură la Biroul Relații Internaționale cu cel puțin 15 zile înainte de efectuarea deplasării. Cererile se aprobă în ședința Consiliului de Administrație, care are loc în fiecare zi de marți la orele 14:00.

Cererile cu finanțare vor fi vizate de:

  1. Coordonator de activitate didactică (semnătură de informare), Director de Departament și Decanul facultății precum și, după caz, de coordonator Erasmus, director de contract/grant.
  2. Serviciul Financiar–Contabil, pentru confirmarea fondurilor necesare deplasării, sursa de finanțare în conformitate cu legislația în vigoare, sau confom cu baremurile prevăzute la proiectul/contractul respectiv.

* Dacă deplasarea are loc în timpul perioadei de activitate didactică, solicitantul va preciza modalitatea de suplinire a sarcinilor didactice (Anexa 2 a formularului) și va obține semnătura de luare la cunoștință a persoanei care suplinește.

*În termen de 7 zile de la revenirea în țară se va prezenta un RAPORT DE ACTIVITATE, o copie la Biroul Relații Internaționale și una la Serviciul Financiar-Contabil.

NB! In cazul deplasarilor in tara cu finantare, pentru decont, cadrele didactice vor ridica ordinul de deplasare de la Registratura UMF sau de la Rectorat, document care necesita a fi semnat si stampilat de institutia unde are loc deplasarea.

DOCUMENTE UTILE


Termeni si conditii
Forum
Link-uri utile
Editura UMF
News UMF Iasi
Radio U
Copyright © 2010-2019 | Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.