Contact
Tur virtual

Mesajul rectorului


Discursul rectorului la deschiderea anului universitar

Distinși invitați, stimați colegi, studenți și părinți,

Vreau, pentru început, să-i salut și să-i felicit pentru reușita la concursul de admitere pe cei mai tineri membri ai comunității noastre academice: pe bobocii UMF-iști. Bine ați venit! Acum faceți parte din marea noastră familie cosmopolită, alcătuită din aproape 12.000 de studenți, masteranzi, rezidenți și doctoranzi, dintre care 2600 provin din peste 50 de țări.

Sunt sigur că aveți emoții, probabil că părinții voștri sunt și mai emoționați și în același timp mândri de voi. Sper ca noi, dascălii voștri, să vă ajutăm să ajungeți adevărați profesioniști. Și aș vrea, dacă-mi permiteți, să vă dau un sfat: Străduiți-vă să atingeți excelența în tot ceea ce faceți, nu pentru note, nu pentru bursă, nu pentru a câștiga o competiție, ci pentru că generațiile noastre își pun toate speranțele în voi, cei care creionați societatea de mâine. Trăim vremuri complicate, dar vreau să vă proiectați deasupra vremurilor, pentru că „cei mai înțelepți oameni își urmăresc întotdeauna propriul drum, după cum spunea Euripide. Și dacă veți porni la drum cu sete de cunoaștere, cu tenacitate, cu ambiție și nu în ultimul rând, cu dragoste de oameni, vă garantez că vă veți găsi împlinirea.

Deschiderea festivă a anului universitar este deopotrivă unul din cele mai obişnuite şi totuşi de impact evenimente care să întărească şi să susţină o comunitate academică. Este un ritual de iniţiere, potrivit pentru bobocii care trăiesc primul moment al acomodării lor cu noul statut de studenţi, este o ocazie bună pentru învăţăcei să identifice cadrele didactice de la care vor primi cunoştinţele necesare formării lor profesionale şi care îi vor face să se simtă bineveniţi într-o nouă etapă a biografiei lor, sub toate aspectele deopotrivă moral cât şi spiritual. E vital pentru noii sosiţi într-o casă nouă să simtă ospitalitatea celor care îi primesc. Este un moment relaxant şi de bun venit şi pentru colegii din anii mai mari, să se reîntâlnească, într-un context în acelaşi timp formal şi informal cu profesorii lor, cu asistenţii, chiar şi cu secretarele şi personalul administrativ. Este un moment în care studenţii UMF-iști au ocazia să se privească şi să se perceapă ca un tot unitar, ca pe o comunitate, uniţi de interese şi valori comune şi nu doar ca pe o aglomerare de persoane, care se întâlneşte aleator pe coridoarele facultăţii sau ale spitalului.

Începem cu toţii astăzi un nou an universitar şi o facem, pe fondul unei îngrijorări generale legate de criza care străbate societatea întreagă. De aceea, în locul unui festivism bombastic şi a unor promisiuni cu iz electoral, vă propun să reflectăm împreună la ce înseamnă astăzi Universitatea, la ce ne oferă ea ca instituţie şi spaţiu privilegiat al cunoaşterii, şi la ce îi putem noi oferi, profesori şi studenţi. Trebuie să ştiţi de la bun început că sarcina unei gândiri academice elevate a universităţii ne revine nouă, profesori şi studenţi împreună, cei care suntem primii şi singurii chemaţi să răspundă de realizările obţinute de fiecare promoţie de absolvenţi. Aceasta e chiar datorianoastră, iar prin cursurile pe care le predăm, prin munca noastră didactică şi de cercetare, realizăm acel transfer de cunoştinţe către voi, studenţii noştri.

Mi se pare că vocaţia prin excelenţă a universităţii, cel puţin în versiunea sa modernă, este să formeze oameni educaţi, demni şi emancipaţi. Cunoaşterea, demnitatea şi emanciparea sunt trei dintre valorile majore pe care ea le propune.

„Universitatea” a fost gândită de întemeietorii săi, la începutul secolului al XIX-lea, drept acea cale unică şi exclusivă care poate conduce un subiect autonom, înzestrat cu conştiinţă de sine şi voinţă proprie, înspre cunoaşterea lumii, a celorlalţi şi a sinelui, înspre demnitatea înţeleasă în primul rând ca stăpânire de sine şi refuz al umilinţelor, şi înspre emancipare, înţeleasă ca eliberare de prejudecăţi, de dogme, de opresiuni.

Immanuel Kant spunea: „În domeniul scopurilor, orice lucru are fie un preţ fie o demnitate. Ceea ce nu are decât un preţ poate fi înlocuit cu ceva echivalent; dar ceea ce este deasupra oricărui preţ şi ceea ce prin urmare nu are echivalent posedă adevărata demnitate.”

Acum, la început de an universitar, doresc să le mulțumesc tuturor colegilor mei din Universitate care m-au ajutat, în ultimii trei ani ai mandatului meu de rector, să îmi îndeplinesc misiunea asumată. Mai avem multe de făcut, dar nu am uitat nicio promisiune din cele pe care vi le-am făcut dumneavoastră și studenților noștri.

În curând, la scurt timp de la acest debut de an universitar, vom avea de trecut un examen major, auditul instituţional ARACIS, legat de modul în care UMF Iaşi respectă şi se încadrează în indicatorii din standardele de calitate, astfel încât să se poziţioneze acolo unde îi este locul, şi anume în rândul universităţilor ce au calificativul GRAD de ÎNCREDERE RIDICAT. 

Sunt conştient de faptul că depunem un efort mai mare, deoarece normele didactice sunt crescute spre maxim şi ştiu că cerem performanțe mai mari pentru a ne încadra în indicatori de calitate şi financiari. Trebuie să spun, însă, că mai avem mulţi indicatori de atins în acest an, indicatori pe care UMF Iaşi îi poate realiza numai cu munca depusă de dumneavoastră.

Toţi trebuie să realizăm faptul că, pe lângă activitatea didactică, performanţele profesionale în cercetarea ştiinţifică devin criteriile prioritare de evaluare academică, a personalului din învăţământul superior.

Pentru anul universitar încheiat, încerc un sentiment de mândrie pentru rezultatele noastre, reflectate în topul realizat de sistemul de ranking universitar Times Higher Education. Suntem singura instituție de învățământ medical din România cotată în acest clasament, iar la indicatorul vizibilitate academică la nivel internațional, în 2018, UMF Iaşi se situează pe primul loc în ţară şi pe locul 42 între universităţile analizate în clasamentul Times Higher Education Emerging Economies University Rankings. De asemenea, UMF Iași este clasificată în Academic Ranking of World Universities (Top Shanghai) la poziţia 427, la categoria Chemical Engineering, prin Facultatea de Bioinginerie Medicală.

Dar Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași este nu doar o cupolă a științei, ci are și o puternică identitate culturală, de fapt multiculturală am putea spune.

Anul 2019 va fi un an de sărbătoare pentru întreaga noastră familie universitară a UMF Iaşi, şi anume înființarea, în urmă cu 140 de ani, a Facultății de Medicină ieșene. Este un dar nepreţuit, pe care l-am moștenit de la Marii Profesori Înaintași, un dar plămădit cu multă știință de carte, cu multă trudă și cu multă jertfă. Să ne amintim ce spunea marele istoric Xenopol, când guvernul de atunci voia să desființeze proaspăt înființata Facultate: Iașul a jertfit pentru consolidarea României întâietatea lui politică și singurul lui mijloc de susținere sunt școlile și o puternică viață culturală. Dacă și acestea sunt stinse, orașul este ucis și este totdeauna primejdie de a distruge marile centre create de istorie și de dezvoltarea ei”. Pentru acest lucru, trebuie să lăsăm la o parte aspectele negative ale relaţiilor noastre și să ne îndeplinim cu toţii misiunea pentru care suntem aici după cum ne-au învățat cei care ne-au fost maeştri: cu intransigență dar şi cu empatie și respect față de studenți. Să-i încurajăm, să-i protejăm și să le insuflăm dragostea pentru știință viitorilor noștri colegi, așa cum au făcut-o și dascălii noștri. Să le treziți, așa cum spunea Einstein, bucuria exprimării creatoare și bucuria cunoașterii.

Dragi studenţi,

Închei prin a vă spune că studiile în universitate sunt, poate, etapa cea mai importantă a vieţii voastre. E perioada în care vă formaţi în meseriile voastre cu profil medical sau farmaceutic, oameni educaţi, persoane demne. E perioada în care trebuie să vă urmărească zi de zi întrebarea despre cum va arăta viitorul vostru după ce veţi încheia aceste studii şi, în numele căutării unui răspuns la această întrebare, vă doresc să rezistaţi umilinţelor şi compromisurilor, să nu încetaţi să cereţi profesorilor voştri să vă înveţe curajul adevărului şi nu căderea în mediocritate. Prin asta, ei înşişi vor fi obligaţi să-şi depăşească limitele şi să devină curajoşi odată cu voi.

În final, vă invit alături de mine, studenţi… profesori… personal tehnic şi auxiliar… părinţi şi jurnalişti, autorităţi publice şi oameni de afaceri, să ne bucurăm de un nou început.

Pentru că eu cred că: NU SUCCESUL crează BUCURIA! Ci BUCURIA crează SUCCESUL! Şi UMF Grigore T Popa Iaşi are nevoie de succes pentru a fi considerată o UNIVERSITATE PERFORMANTA!

Vă mulțumesc și declar deschis noul an universitar 2018-2019!

Discursul rectorului la deschiderea de la Teatrul Național

Domnule președinte al României, Klaus Werner Iohannis,

Domnilor reprezentanți ai administrației publice locale,

Domnilor şi doamnelor Rectori,

Stimaţi Colegi şi studenţi,

Onorată asistență,

Vă vorbesc astăzi din postura onorantă de reprezentant al unei Universități de Medicină și Farmacie a cărei piatră de temelie a fost pusă în anul 1879.

În egală măsură, am mândria de a fi cetățeanul unui oraș care a dat României prima Universitate, în 1860. Dar şi bucuria de a păși, în fiecare zi, pe străzile unde au călcat Mihai Eminescu, Petre P. Carp, Lascăr Catargiu, Alexandru Călinescu, Ioan Petru Culianu, Dimitrie Gusti, Spiru Haret, Mihail Kogălniceanu, Costache Negri, George Emil Palade, Theodor Pallady, Vasile Pogor, Emil Racoviţa, Ionel Teodoreanu – și enumerarea poate continua mult dincolo de timpul alocat acestui cuvânt.

Nu în ultimul rând, am bucuria de a fi român, într-o Moldovă care a dat culturii și educației românești mai multe valori decât oricare altă veche provincie românească.

„Sunt vechi, domnule”, spunea adesea Caragiale. „Suntem vechi”, spunem și noi la Iași, dar nu și învechiți.

În profesia noastră de medici și dascăli de școală medicală, nu putem fi învechiți, actualitatea informației este vitală, fie că vorbim de materia predată în sălile de curs sau de procedurile medicale pe care le folosim în actul curativ. Veche e doar răspunderea pe care o avem, principiul responsabilității față de pacient, definit din vremurile străvechi ale lui Hipocrate. Noi, cadrele didactice ale Universității de Medicină şi Farmacie, le spunem încă din primul an studenților noștri, că greșeala unui arhitect se măsoară în costul unei clădiri avariate, că greșeala unui finanțist se cuantifică în bani irosiți, dar eroarea unui medic înseamnă, o suferință prelungită, sau, mai grav, o viață curmată înainte de vreme. Aceasta este răspunderea noastră, povara, dar și mândria unei profesii care îți cere să-i dai totul, în fiecare zi. Există însă și o răsplată pe măsură, și le spunem și acest lucru studenților noștri: că oricât de vechi am fi și în orice vremuri am trăi, să țină mereu minte că halatul alb este o uniformă nobilă, în această lume.

În încheiere, permiteți-mi să nu formulez o concluzie, nici nu aş putea, ci să adresez câteva întrebări: România, la aniversarea celor 100 de ani, este încă un stat tânăr, în raport cu națiunile Bătrânului Continent. Dar este România, astăzi, un stat sănătos? Ce diagnostic am putea scrie în fișa pacientului „România 100”? Și ce tratament?

Vă mulțumesc și vă doresc tuturor, profesori și studenți, un an universitar marcat de succes, sub semnul performanței academice, al excelenței în educație şi al cercetării științifice avansate.

Termeni si conditii
Forum
Link-uri utile
Editura UMF
News UMF Iasi
Radio U
Copyright © 2010-2019 | Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.