Contact
Tur virtual

Anunt burse Erasmus de plasament pentru studentii doctoranzi, anul universitar 2019-2020

MOBILITĂȚI DE PLASAMENT PENTRU DOCTORANZI

Universitatea noastră înregistrează, de la an la an, progrese semnificative in Programul Erasmus.

În cadrul Programului Erasmus+, aveti oportunitatea de a aplica la o bursă de plasament de minim 2 luni, pentru a desfasura un stagiu sau cercetare științifică în vederea pregătirii tezei Dvs. de doctorat, la o universitate, un spital universitar sau la un centru de cercetare, în orice ţară participantă la Programul Erasmus+ vezi  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_ro  

Bursa va fi acordată numai în cazul în care se obține o scrisoare de acceptare din partea instituţiei gazdă, semnată de şeful departamentului sau al secţiei în care se desfășoară cercetarea.

Deplasarea poate avea loc începând cu data de 15.11.2019 și trebuie efectuată până cel târziu la data de 15.09.2020.

Selecția se adresează doctoranzilor din anii II, III și IV, care nu beneficiază de alte surse de finanțare din fonduri UE, pentru perioada solicitată.

Cuantumul bursei este de 720 Euro sau 670 Euro/lună în funcție de țara de destinație.

Aceste mobilități vizează stabilirea de relații de colaborare științifică, realizarea unei părți practice din teza de doctorat precum și adaptarea la cerințele pieţei de muncă din comunitatea europeană şi însuşirea unor cunoştinţe sau abilităţi profesionale și lingvistice.

Dosarele de candidatură trebuie să conţină :
– CV
– o scrisoare de motivare (intenţie) care să includă locaţia aleasă şi date de contact
– copie după diploma de studii de licență și foaia matricolă
– declarație pe proprie raspundere că nu beneficiază de alte surse de finanţare din fonduri UE, pentru perioada solicitată
– recomandare din partea coordonatorului de doctorat
– scrisoare de acceptare de la instituția gazdă semnată de şeful departamentului sau al secţiei în care se desfășoară cercetarea.
– cerere către Prorectoratul Relații Internaționale cu opțiunile de mobilitate ale candidatului
– Atestat oficial pentru nivelul de cunostinte in limba de studiu a universitatii partenere nivel B1 /B2

Dosarele de candidatură se depun în perioada 1.09.2019-31.10.2019, la Departamentul de Relaţii Internaţionale (Birou Erasmus – vis-à-vis de Rectorat).

Pentru orice detalii ne puteţi contacta la adresa de e-mail mihaela.sirotta@umfiasi.ro sau la nr.de telefon 0232301602.

Afisat : 10.06.2019

Termeni si conditii
Forum
Link-uri utile
Editura UMF
News UMF Iasi
Radio U
Copyright © 2010-2019 | Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.