Contact
Tur virtual

Taxe Universitare

TAXE  UNIVERSITARE /UNIVERSITY FEES/ FRAIS DE SCOLARITÉ :

Studentii  pot  achita  taxele    de  studii  in   conturile   deschise  astfel:

Students may pay tuition fees in the following accounts:

Les étudiants peuvent payer les frais de scolarité sur les comptes suivants:

 

BENEFICIAR BENEFICIARY / BÉNÉFICIAIRE:

 

Universitatea de Medicina și Farmacie „ Grigore T.Popa“ Iași

„ Grigore T.Popa“ University of Medicine and Pharmacy Iasi

„ Grigore T.Popa“ Universite de Medecine et Pharmacie Iasi

 

CUI: 4701100

 

BANCA / BANK BANQUE:

  • pentru  studentii români 

  • for Romanian students

  • pour les étudiants roumains

 

TAXĂ  în LEI / FEES in LEI FRAIS in LEI: 

 

1.B.R.D.- Groupe  Societe Generale

Sucursala Iasi , Iasi, str. A. Panu nr. 1B-2A

Cont   LEI  IBAN -  RO52BRDE240SV02421982400

 Cod swift: BRDEROBU

 

2. ALPHA BANK –Agentia Independentei

Bulevardul Independentei nr.10, Bl.R4, Iasi

Cont LEI  IBAN  - RO76BUCU2362235340604RON

Cod swift: BUCUROBU

 

3. BANCA COMERCIALA ROMANA

Str. Palat nr.11, cod postal 700019, Iasi

Cont  LEI  IBAN  - RO59RNCB0175033582340053

Cod swift: RNCBROBU

 

4. TREZORERIA MUN. IASI

Str.Anastasie Panu nr.26,cod postal 700020, Iasi

Cont LEI IBAN - RO44TREZ40620F330500XXXX

Cod swift:TREZROBU

 

  • pentru   studenții aparținând statelor  NON-UE și studenții aparținând  statelor  UE

  • for students from NON-EU countries and  students from EU countries

     

  • pour les étudiants de pays NON-EU et étudiants appartenant au pays de l'UE 

 

TAXA  în  EURO / FEES in EURO FRAIS in EURO: 

 

1.B.R.D.- Groupe  Societe Generale

Sucursala Iasi , Iasi, str. A. Panu nr. 1B-2A

Cont euro  IBAN -  RO40BRDE240SV34042282400

 Cod swift: BRDEROBU

 

 

2.ALPHA BANK –Agentia Independentei

Bulevardul Independentei nr.10, Bl.R4, Iasi

Cont euro  IBAN  - RO23BUCUE01187022511EU98

Cod swift: BUCUROBU

 

 

3. BANCA COMERCIALA ROMANA

Str. Palat nr.11, cod postal 700019, Iasi

Cont euro  IBAN  - RO32RNCB0175033582340054

Cod swift: RNCBROBU

 

NOTĂ: Numele si prenumele , CNP-ul , facultatea , anul de studiu si specializarea pentru care se achita taxa , disciplina , numarul de credite achitat, profesorul.

NOTE: Name and surname, Personal Identification Number, year of study and specialization for which the fees are paid, discipline, number of credits, professor's name

REMARQUE: Nom et prénom, le numéro d'identification personnel, l'annéee d'etudes et la specialization pour lesquels les frais sont payés, la discipline, le numéro de credits, le nom de l'énseignant.

 

Termeni si conditii
Forum
Link-uri utile
Editura UMF
News UMF Iasi
Radio U
Copyright © 2010-2019 | Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.