Contact
Tur virtual

Coordonatori Rezidenti

ORDIN nr. 4758 din 24 august 2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

Coordonatori rezidențiat anul universitar 2018-2019

SpecialitateaGrad DidacticNume, Prenume Coordonator
ALERGOLOGIE ŞI  IMUNOLOGIE CLINICĂProf. Univ. Dr.Petru Cianga
ANATOMIE PATOLOGICĂProf. Univ. Dr.Irina  Draga  Căruntu
ANATOMIE PATOLOGICĂConf. Univ. Dr.Mihai Danciu
ANATOMIE PATOLOGICĂProf. Univ. Dr.Cornelia Amălinei 
ANATOMIE PATOLOGICĂConf. Univ. Dr.Sergiu Teleman 
ANATOMIE PATOLOGICĂConf. Univ. Dr.Doina Butcovan
A.T.I.Prof. Univ. Dr.Ioana Grigoraș
A.T.I.Sef Lucr. Dr. Irina Ristescu
A.T.I.Șef lucr. dr. Mihaela Blaj
BOLI INFECŢIOASEProf. Univ. Dr.Egidia Miftode 
BOLI INFECŢIOASEProf. Univ. Dr.Cătălina Mihaela Luca
BOLI INFECŢIOASEConf. Univ. Dr.Carmen Manciuc
CARDIOLOGIEProf. Univ. Dr. Sef Lucr. Dr. C. Stătescu
CARDIOLOGIEProf. Univ. Dr.Antoniu Petriș 
CARDIOLOGIEProf. Univ. Dr.Florin Mitu 
CARDIOLOGIE PEDIATRICASef. Lucr. Dr. Alina Luca
CHIRURGIE CARDIOVASCULARĂProf. Univ. Dr.Grigore Tinică
CHIRURGIE DENTO-ALVEOLARĂProf. Univ. Dr.Eugenia Popescu
CHIRURGIE GENERALĂProf. Univ. Dr.Viorel Scripcariu 
CHIRURGIE GENERALĂProf. Univ. Dr.Luncă Sorinel
CHIRURGIE GENERALĂConf. Univ. Dr.Alexandru Grigorovici
CHIRURGIE GENERALĂProf. Univ. Dr. Gabriel Dimofte
CHIRURGIE GENERALĂProf. Univ. Dr. Ioan Costea
CHIRURGIE GENERALĂProf. Univ. Dr.Cristian Lupașcu
CHIRURGIE GENERALĂConf. Univ. Dr.Lidia Ionescu
CHIRURGIE ORALĂ ŞI MAXILO-FACIALĂConf. Univ. Dr.Mihai Constantin
CHIRURGIE PEDIATRICĂȘef lucr. Dr.Simona Gavrilescu 
CHIRURGIE PLASTICĂ-MICROCH. RECONSTRUCTIVĂProf. Univ. Dr. Dragoș Pieptu
CHIRURGIE PLASTICĂ-MICROCH. RECONSTRUCTIVĂȘef Lucr. Dr.Camelia Tamaș 
CHIRURGIE TORACICĂȘef Lucr. Dr.Cristina Grigorescu
CHIRURGIE VASCULARĂ Conf. Univ. Dr.Radu Popa
DERMATOVENEROLOGIEProf. Univ. Dr.Laura Gheucă Solovăstru
DERMATOVENEROLOGIEProf. Univ. Dr.Anca Zbranca
DERMATOVENEROLOGIEProf. Univ. Dr.Daciana Brănișteanu
DERMATOVENEROLOGIEConf. Univ. Dr.Tatiana Țăranu
DIABET ZAHARAT, NUTRIŢIE ŞI BOLI METABOLICEConf. Univ. Dr.Mihai Bogdan
ENDODONȚIEȘef Lucr. Dr.Anca Melian
EPIDEMIOLOGIEProf. Univ. Dr.Doina Azoicăi
ENDOCRINOLOGIEConf. Univ. Dr.Cristina Preda
FARMACIE CLINICĂProf. Univ. Dr.Veronica Bild
FARMACOLOGIE CLINICĂProf. Univ. Dr.Elena Cătălina Lupușoru 
GASTROENTEROLOGIEProf. Univ. Dr.Anca Victorita Trifan
GASTROENTEROLOGIEProf. Univ. Dr.Vasile Drug
GASTROENTEROLOGIE PEDIATRICĂConf. Univ. Dr. Smaranda Diaconescu 
GENETICĂ MEDICALĂProf. Univ. Dr.Eusebiu Vlad Gorduza
GENETICĂ MEDICALĂProf. Univ. Dr.Cristina Rusu
GERIATRIE ŞI GERONTOLOGIEProf. Univ. Dr.Ioana Dana Alexa
HEMATOLOGIEȘef Lucr. Dr.Cătălin Doru Dănăilă 
IGIENĂConf. Univ. Dr.Lucian Indrei
LABORATOR FARMACEUTICConf. Univ. Dr.Cornelia Mircea
MEDICINĂ DE FAMILIEȘef Lucr. Dr.Adorata Coman
MEDICINĂ DE FAMILIEConf. Univ. Dr.Ileana Antohe
MICROBIOLOGIE MEDICALĂProf. Univ. Dr.Luminița Smaranda Iancu
MICROBIOLOGIE MEDICALĂConf. Univ. Dr.Olivia Simona Dorneanu
MEDICINĂ DE LABORATORProf. Univ. Dr.Liliana Foia
MEDICINĂ DE LABORATORConf. Univ. Dr.Carmen Valentina Pînzaru
MEDICINĂ INTERNĂProf. Univ. Dr.Laurențiu  Șorodoc
MEDICINĂ INTERNĂConf. Univ. Dr.Ciprian Rezuș
MEDICINĂ DE URGENȚĂProf. Univ. Dr.Diana Cimpoeșu
MEDICINĂ LEGALĂProf. Univ. Dr.Beatrice Ioan
MEDICINĂ LEGALĂProf. Univ. Dr.Diana Iliescu Bulgaru
MEDICINA MUNCIIConf. Univ. Dr.Veronica Oprea
MEDICINA NUCLEARĂProf. Univ. Dr.Cipriana Ștefănescu
NEFROLOGIEProf. Univ. Dr.Adrian Covic
NEFROLOGIE PEDIATRICĂSef Lucr. Dr.Magdalena Iuliana Starcea
NEONATOLOGIEConf. Univ. Dr. Luminița Păduraru 
NEUROCHIRURGIEProf. Univ. Dr.Ion Poeată
NEUROLOGIEConf. Univ. Dr.Dan Cuciureanu
NEUROLOGIESef Lucr. Dr.Bogdan Emilian Ignat
O.R.L.Prof. Univ. Dr.Dan Cobzeanu
O.R.L.Conf. Univ. Dr. Luminita Radulescu
OFTALMOLOGIEConf. Univ. Dr.Camelia Margareta Bogdănici
OFTALMOLOGIEProf. Univ. Dr.Dănuț Costin
OFTALMOLOGIEConf. Univ. Dr.Ion Cijevschi
OBSTETRICĂ-GINECOLOGIEProf. Univ. Dr.Răzvan Socolov 
OBSTETRICĂ-GINECOLOGIEProf. Univ. Dr.Demetra Socolov
OBSTETRICĂ-GINECOLOGIEProf. Univ. Dr.Ștefan Buțureanu
ORTODONŢIE ŞI ORTOPEDIE DENTO-FACIALĂProf. Univ. Dr.Irina Zetu
ORTOPEDIE ŞI TRAUMATOLOGIEProf. Univ. Dr.Ovidiu Alexa
ONCOLOGIE MEDICALĂProf. Univ. Dr.Lucian Miron
ONCO-HEMATOLOGIE PEDIATRICĂProf. Univ. Dr.Ingrid Miron
ORTOPEDIE PEDIATRICĂSef. Lucr. DrBogdan Savu  
PEDIATRIEConf. Univ. Dr.Aurica Rugină
PEDIATRIEProf. Univ. Dr.Ingrid Miron
PNEUMOLOGIEConf. Univ. Dr.Antigona Trofor
PNEUMOLOGIEConf. Univ. Dr.Daniela Boișteanu
PSIHIATRIEProf. Univ. Dr.Roxana Chiriță
PSIHIATRIEProf. Univ. Dr.Cristinel Ștefănescu
PEDODONȚIEConf. Univ. Dr.Vasilica Toma 
PROTETICĂ DENTARĂProf. Univ. Dr.Norina Consuela Forna
PARODONTOLOGIEProf. Univ. Dr.Mârțu Silvia
RADIOLOGIE-IMAGISTICĂ MEDICALĂProf. Univ. Dr.Dragoș Negru 
RADIOLOGIE-IMAGISTICĂ MEDICALĂProf. Univ. Dr.Danisia Haba
RADIOTERAPIEAsist. Univ. Dr.Anca Munteanu
REUMATOLOGIE Conf. Univ. Dr.Elena Rezuș
REUMATOLOGIE Conf. Univ. DrCodrina Mihaela Irena Ancuța
REABILITARE MEDICALAConf. Univ. Dr.Sorin Stratulat
SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI MANAGEMENT SANITARConf. Univ. Dr.Georgeta Zanoschi
SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI MANAGEMENT SANITARConf. Univ. Dr.Liliana Iliescu
UROLOGIEȘef Lucr. Dr.Radu Cristian Costachi 
UROLOGIEProf. Univ. Dr.Pricop Cătălin 
Termeni si conditii
Forum
Link-uri utile
Editura UMF
News UMF Iasi
Radio U
Copyright © 2010-2019 | Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.