Contact
Tur virtual

Dizertatie februarie 2019

DOSARUL DE ÎNSCRIERE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE DISERTATIE CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

Redactarea şi prezentarea lucrării de disertaţie

1)Absolvenţii care susţin examenul de disertaţie în sesiunea iulie depun Cererea de înscriere a titlului lucrării de disertaţie si acceptul coordonatorului lucrării, la Registratura universităţii, până la data de 01.06.2019.
Absolvenţii care susţin examenul de disertaţie în sesiunea februarie, depun Cererea la Registratura  universităţii cu 10 de zile calendaristice înainte de începerea perioadei de înscriere la disertaţie.

2) Conform Ordinului MEN nr.657/2014 Art.14, al.3, Cererea va fi însoţită de o declaraţie notarială din care rezultă că absolventul/a nu va mai solicita alte acte de studii, în cazul modificării ulterioare a numelui.

Metodologia proprie de organizare si desfasurare a examenului de finalizare a studiilor

DISERTATIE Februarie 2019
Perioada de înscriere pentru susţinerea examenului de disertaţie: 18 – 20 februarie 2019

Data, ora, locul desfăşurării, precum si componenţa comisiei de susţinere a disertaţiei, sesiunea februarie 2019

REZULTATE DISERTATIE
sesiunea februarie 2019:

Facultatea de medicină
Programul de master “Nutriție și dietetică profilactică și curativă”

Facultatea de Medicină Dentară
Programul de master “Reabilitarea implanto-protetică a edentaţiei”

Facultatea de Bioinginerie Medicală
Programul de master “Bioinginerie clinică”


Termeni si conditii
Forum
Link-uri utile
Editura UMF
News UMF Iasi
Radio U
Copyright © 2010-2019 | Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.