Contact
Tur virtual

Dizertatie

DOSARUL DE ÎNSCRIERE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE DISERTATIE CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

Redactarea şi prezentarea lucrării de disertaţie

1)Absolvenţii care susţin examenul de disertaţie în sesiunea iulie depun Cererea de înscriere a titlului lucrării de disertaţie si acceptul coordonatorului lucrării, la Registratura universităţii, până la data de 01.06.2019.
Absolvenţii care susţin examenul de disertaţie în sesiunea februarie, depun Cererea la Registratura  universităţii cu 10 de zile calendaristice înainte de începerea perioadei de înscriere la disertaţie.

2) Conform Ordinului MEN nr.657/2014 Art.14, al.3, Cererea va fi însoţită de o declaraţie notarială din care rezultă că absolventul/a nu va mai solicita alte acte de studii, în cazul modificării ulterioare a numelui.

Metodologia proprie de organizare si desfasurare a examenului de finalizare a studiilor

DISERTATIE Iulie 2019


Termeni si conditii
Forum
Link-uri utile
Editura UMF
News UMF Iasi
Radio U
Copyright © 2010-2019 | Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.