Contact
Tur virtual

Servicii si Facilitati

SERVICIUL FACILITATI STUDENTI

 Serviciul Facilităţi Studenţi are ca obiect de activitate cazarea studenţilor în căminele UMF Iaşi, întocmirea statelor de plată pentru acordarea burselor, evidenţa regiei de cămin pentru fiecare student cazat şi eliberarea abonamentelor studenţeşti  pentru transportul local.

Serviciul Facilitati Studenti are in subordine : Căminele si Bufetul studenţesc.

Conducere – Şef Serviciu: ec. Mihaela Timofte

Contact – Telefon: +40.232.276.287

Adresa: str. Gheorghe Asachi, nr.14, Camin E5, parter, Iaşi, România

Facilităţi acordate studenţilor UMF Iasi:

 CAZARE

Au prioritate la cazare studenţii, cazuri sociale  :

·         cu ambii parinţi decedaţi sau care provin din centre de plasament;

·         student cu un părinte decedat şi venit net pe membru de familie sub salariul minim pe economie, comunicat de Institutul de Statistică

·         ale caror venituri lunare medii pe membru de familie sunt mai mici decât salariul minim  pe economie.

 Menţionăm că numărul de locuri acordat pentru această categorie de studenţi este limitat, motiv pentru care dosarele depuse vor fi analizate si aprobate de Consiliul de Administraţie  al UMF Iasi în limita locurilor disponibile.

Pentru studenţii care au părinţi cadre didactice în activitate precum şi cei care beneficiază de bursă acordată de statul român achită o taxa de cămin conform tarifelor  aprobate de Senatul Universităţii  .

OUG 73/2004

Ordonanţa de Urgenţă nr. 73 din 30 septembrie 2004 privind instituirea subvenţiilor individuale de sprijin pentru cazare pentru studenţii care locuiesc în alte spaţii decât căminele instituţiilor de învăţământ superior de stat. De această subvenţie individuală de sprijin de cazare pot beneficia studenţii de pe locurile finanţate de la bugetul de stat,  care au vârsta de până la 29 de ani , provin din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depaşesc salariul minim brut pe economie, optează pentru subvenţie şi nu au primit sau solicitat loc de cazare în căminele U.M.F. Iaşi.

Termeni si conditii
Forum
Link-uri utile
Editura UMF
News UMF Iasi
Radio U
Copyright © 2010-2019 | Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.