Contact
Tur virtual

Domeniul Medicină

DOCTORAND PĂVĂLEANU IOANA – CV
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT MOLECULE CHEIE ÎN MECANISMUL TRANZIȚIEI EPITELIO – MEZENCHIMALE IMPLICAT ÎN PATOGENIA ENDOMETRIOZEI
COMISIA DE DOCTORAT
Preşedinte : Prof. univ. dr. Irina Draga Căruntu
Conducător științific : Prof. univ. dr. Cornelia Amălinei – CV
Referenți : Prof. univ. dr. Maria Sajin – U.M.F. ”Carol Davila” București – CV
  Prof. univ. dr. Mariana Costache – U.M.F. ”Carol Davila” București – CV
  Prof. univ. dr. Răzvan Vladimir Socolov – U.M.F. ”Grigore T. Popa” din Iaşi – CV
   
DATA ŞI ORA SUSŢINERII PUBLICE 14.06.2019,
ora 11,00
LOCUL SUSȚINERII Biblioteca U.M.F. ”Grigore T. Popa” din Iași
Teza de doctorat Rezumat
PhD Thesis Abstract

DOCTORAND SÂRBU IOAN – CV
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT REZULTATE ALE TRATAMENTULUI CHIRURGICAL AL ANOMALIILOR DEPISTATE PRENATAL
COMISIA DE DOCTORAT
Preşedinte : Prof. univ. dr. Cristina Rusu
Conducător științific : Prof. univ. dr. Maria Stamatin – CV
Referenți : Conf. univ. dr. Manuela Camelia Cucerea – U.M.F.S.T. din Târgu Mureș – CV
  Prof. univ. dr. Demetra Gabriela Socolov – U.M.F. ”Grigore T. Popa” din Iaşi – CV
  Conf. univ. dr. Radu Iulian Spătaru – U.M.F. ”Carol Davila” București – CV
   
DATA ŞI ORA SUSŢINERII PUBLICE 10.06.2019,
ora 11,30
LOCUL SUSȚINERII Amfiteatrul ”Prof. dr. Ioan Nicolau” – Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii ”Sfânta Maria ” din Iași
Teza de doctorat Rezumat
PhD Thesis Abstract

DOCTORAND NIȚOI LUCIANA CARMEN – CV
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT IMPACTUL FACTORILOR ALIMENTARI ASUPRA STATUSULUI NUTRIȚIONAL AL PACIENȚILOR AFLAȚI PE TERAPIE DE SUPLEERE RENALĂ CRONICĂ
COMISIA DE DOCTORAT
Preşedinte : Prof. univ. dr. Cristina Rusu
Conducător științific : Prof. univ. dr. Veronica Mocanu – CV
Referenți : Prof. univ. dr. Ovidiu Simion Cotoi – U.M.F.S.T. din Târgu Mureș – CV
  Conf. univ. dr. Anatolie Vișnevschi – U.S.M.F. ”Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova – CV
  Conf. univ. dr. Bogdan Mircea Mihai – U.M.F. ”Grigore T. Popa” din Iaşi – CV
   
DATA ŞI ORA SUSŢINERII PUBLICE 31.05.2019,
ora 10,00
LOCUL SUSȚINERII Sala “Acad. Jules Nițulescu”, Disciplina de Fiziopatologie – U.M.F. ”Grigore T. Popa” din Iași
Teza de doctorat Rezumat
PhD Thesis Abstract

DOCTORAND GHERASIM ANDREEA – CV
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT EVALUAREA NUTRIȚIONALĂ COMPREHENSIVĂ LA PACIENȚII CU DIABET ZAHARAT TIP 2
COMISIA DE DOCTORAT
Preşedinte : Prof. univ. dr. Cristina Rusu
Conducător științific : Prof. univ. dr. Mariana Graur – CV
Referenți : Prof. univ. dr. Gabriela Radulian – U.M.F. ”Carol Davila” București – CV
  Conf. univ. dr. Bogdan Timar – U.M.F. ”Victor Babeș” Timișoara – CV
  Conf. univ. dr. Bogdan Mircea Mihai – U.M.F. ”Grigore T. Popa” din Iaşi – CV
   
DATA ŞI ORA SUSŢINERII PUBLICE 30.05.2019, ora 13,30
LOCUL SUSȚINERII Sala de Conferințe a U.M.F. ”Grigore T. Popa” din Iași
Teza de doctorat Rezumat
PhD Thesis Abstract

DOCTORAND CIUMANGHEL ADI – IONUȚ – CV
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT UTILIZAREA BIOIMPEDANȚEI ȘI ULTRASONOGRAFIEI PULMONARE ÎN TRATAMENTUL PACIENȚILOR CU INSUFICIENȚĂ RENALĂ ACUTĂ
COMISIA DE DOCTORAT
Preşedinte : Prof. univ. dr. Irina Draga Căruntu
Conducător științific : Prof. univ. dr. Adrian Constantin Covic – CV
Referenți : Prof. univ. dr. Ioana Grigoraș – U.M.F. ”Grigore T. Popa” din Iaşi – CV
  Prof. univ. dr. Sanda – Maria Copotoiu – U.M.F.S.T. din Târgu Mureș – CV
  Prof. univ. dr. Daniela Ionescu – U.M.F. ”Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca – CV
   
DATA ŞI ORA SUSŢINERII PUBLICE 14.05.2019

ora 11:30

LOCUL SUSȚINERII Sala de Conferințe – Clinica a III -a Chirurgie,
Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Spiridon” Iași
Teza de doctorat Rezumat
PhD Thesis Abstract

DOCTORAND RUSU (GĂNCEANU – RUSU) ANA – ROXANA – CV
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT CERCETĂRI PRIVIND INTERACȚIUNILE MEDICAMENTOASE ÎN SINDROMUL METABOLIC
COMISIA DE DOCTORAT
Preşedinte : Prof. univ. dr. Cristina Rusu
Conducător științific : Prof. univ. dr. Elena Cătălina Lupușoru – CV
Referenți : Prof. univ. dr. Oana Andreia Coman – U.M.F. ”Carol Davila” București – CV
  Prof. univ. dr. Corneliu Cristian Georgescu – U.M.F. din Craiova – CV
  Conf. univ. dr. Ciprian Rezuș – U.M.F. ”Grigore T. Popa” din Iaşi – CV
   
DATA ŞI ORA SUSŢINERII PUBLICE 16.04.2019

ora 12:00

LOCUL SUSȚINERII Sala de Conferințe a U.M.F. ”Grigore T. Popa” din Iași
Teza de doctorat Rezumat
PhD Thesis Abstract

DOCTORAND DMOUR RASHAD – CV
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT STUDII PRIVIND INFLUENȚA UNOR CHIMIOTERAPICE ANTIBACTERIENE ASUPRA MODIFICĂRILOR BIOLOGICE ȘI STRUCTURALE ÎN INFLAMAȚIE
COMISIA DE DOCTORAT
Preşedinte : Prof. univ. dr. Cristina Rusu
Conducător științific : Prof. univ. dr. Elena Cătălina Lupușoru – CV
Referenți : PProf. univ. dr. Carmen Lăcrămioara Zamfir – U.M.F. ”Grigore T. Popa” din Iaşi – CV
  Conf. univ. dr. Cristina Isabel Viorica Ghiță – U.M.F. ”Carol Davila” București – CV
  Conf. univ. dr. Aurelian – Sorin Pașca – U.S.A.M.V. ”Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi – CV
   
DATA ŞI ORA SUSŢINERII PUBLICE 16.04.2019

ora 14:00

LOCUL SUSȚINERII Sala de Conferințe a U.M.F. ”Grigore T. Popa” din Iași
Teza de doctorat Rezumat
PhD Thesis Abstract

DOCTORAND MÂRȚU MARIA-ALEXANDRA – CV
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT ANALIZA CLINICO-BIOLOGICĂ A MODIFICĂRILOR INDUSE DE TERAPIILE ADJUVANTE ÎN TRATAMENTUL BOLII PARODONTALE LA PACIENȚII CU ARTRITĂ REUMATOIDĂ
COMISIA DE DOCTORAT
Preşedinte : Prof. univ. dr. Lenuța Profire – reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. – U.M.F. din Iaşi
Conducător științific : Prof. univ. dr. Georgeta-Liliana Foia – U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iaşi – CV
  Prof. univ. dr. Norina Consuela Forna – U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iaşi – CV
Referenți : Prof. univ. dr. Anca Silvia Dumitriu – U.M.F. „Carol Davila” din București – CV
  Prof. univ. dr. Petra Șurlin – U.M.F. din Craiova – CV
  Conf. univ. dr. Elena Rezuș – U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iaşi – CV
   
DATA ŞI ORA SUSŢINERII PUBLICE 29.03.2019

ora 7:00

LOCUL SUSȚINERII Biblioteca U.M.F. „Grigore T. Popa” – Iaşi
Teza de doctorat Rezumat
PhD Thesis Abstract

DOCTORAND KOCH (POPOVICI) SILVIA ODETTE – CV
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT POVARA BOLII – ARGUMENT PENTRU ALEGEREA INTERVENȚIILOR DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ÎN INFECȚIA CU VIRUSUL HEPATITIC B
COMISIA DE DOCTORAT
Preşedinte : Prof. univ. dr. Cristina Rusu
Conducător științific : Prof. univ. dr. Doina Azoicăi – CV
Referenți : Prof. univ. dr. Victoria Aramă – U.M.F. „Carol Davila” București – CV
  Prof. univ. dr. Luminița Smaranda Iancu – U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iaşi – CV
  Conf. univ. dr. Amanda Rădulescu – U.M.F.„Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca – CV
   
DATA ŞI ORA SUSŢINERII PUBLICE 7.III.2019

ora 12:00

LOCUL SUSȚINERII Biblioteca U.M.F. „Grigore T. Popa” – Iaşi
Teza de doctorat Rezumat
PhD Thesis Abstract

DOCTORAND DROCHIOI (BOCEC) ANA – SIMONA – CV
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT HEPATITA VIRALĂ C LA COPIL – ASPECTE DIAGNOSTICE ȘI TERAPEUTICE
COMISIA DE DOCTORAT
Preşedinte : Prof. univ. dr. Cristina Rusu
Conducător științific : Prof. univ. dr. Evelina Moraru – CV
Referenți : Prof. univ. dr. Ingrith Crenguța Miron – U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iaşi – CV
  Conf. univ. dr. Victoria Hurduc – U.M.F. „Carol Davila” București – CV
  Conf. univ. dr. Tudor Lucian Pop – U.M.F. „Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca – CV
   
DATA ŞI ORA SUSŢINERII PUBLICE 18.II.2019

 

 

ora 11,30

LOCUL SUSȚINERII Biblioteca U.M.F. „Grigore T. Popa” – Iaşi
Teza de doctorat Rezumat
PhD Thesis Abstract

DOCTORAND LĂZĂRUC DANA – CV
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT DEZVOLTAREA ȘI UTILIZAREA MATERIALELOR DE REGENERARE CU PREDICȚIUNE ÎN REGENERAREA GINGIVALĂ OPTIMĂ PROTEZĂRII
COMISIA DE DOCTORAT
Preşedinte : Prof. univ. dr. Georgeta-Liliana Foia – reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. – U.M.F. din Iaşi
Conducător științific : Prof. univ. dr. Costuleanu Marcel – U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iaşi – CV

Prof. univ. dr. Forna Norina Consuela – U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iaşi – CV

Referenți : Prof. univ. dr. Păuna Mihaela Rodica – U.M.F. „Carol Davila” din București – CV
  Prof. univ. dr. Mercuț Veronica – U.M.F. din Craiova – CV
  Prof. univ. dr. Ciocoiu Manuela – U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iaşi – CV
   
DATA ŞI ORA SUSŢINERII PUBLICE 15.02.2019

 

 

Ora 9.00

LOCUL SUSȚINERII Biblioteca U.M.F. „Grigore T. Popa” – Iaşi
Teza de doctorat Rezumat
PhD Thesis Abstract

DOCTORAND SALVANU (ELKAN ) EVA – MARIA- CV
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT CHISTUL ARACHNOIDIAN CEREBRAL – MARKER DE STRUCTURĂ CEREBRALĂ ÎN PATOLOGIA NEUROLOGICĂ PEDIATRICĂ
COMISIA DE DOCTORAT
Preşedinte : Prof. univ. dr. Cristina Rusu
Conducător științific : Prof. univ. dr. Ion Poeată – CV
Referenți : Prof. univ. dr. Ioan Buraga – U.M.F.„Carol Davila” București – CV
  Prof. univ. dr. Ioan Ștefan Florian – U.M.F. „Iuliu Hațiegnu” Cluj Napoca – CV
  Conf. univ. dr. Horia Pleș – U.M.F. „Victor Babeș” Timișoara – CV
   
DATA ŞI ORA SUSŢINERII PUBLICE 22.I.2019

 

ora 12,00

LOCUL SUSȚINERII Sala Societății de Medici și Naturaliști Iaşi
Teza de doctorat Rezumat
PhD Thesis Abstract

DOCTORAND MARINEAȚĂ (CARDONEANU) ANCA – CV
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT MANIFESTĂRI EXTRAINTESTINALE ÎN BOALA INFLAMATORIE INTESTINALĂ
COMISIA DE DOCTORAT
Preşedinte : Prof. univ. dr. Cristina Rusu
Conducător științific : Prof. univ. dr. Prof. univ. dr. Cristina Cijevschi Prelipcean – CV
Referenți : Prof. univ. dr. Anca Victorița Trifan – U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iaşi – CV
  Prof. univ. dr. Mihai Mircea Diculescu – U.M.F.„Carol Davila” București – CV
  Prof. univ. dr. Dan Lucian Dumitrașcu  – U.M.F. „Iuliu Hațiegnu” Cluj Napoca – CV
   
DATA ŞI ORA SUSŢINERII PUBLICE 11.I.2019

ora 15,00

LOCUL SUSȚINERII Sala Societății de Medici și Naturaliști Iaşi
Teza de doctorat Rezumat
PhD Thesis Abstract

Termeni si conditii
Forum
Link-uri utile
Editura UMF
News UMF Iasi
Radio U
Copyright © 2010-2019 | Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.