Contact
Tur virtual

Program de Doctorat

STUDII UNIVERSITATE DE DOCTORAT

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi este acreditată ca Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.) conform Hotărârii de Guvern nr. 916/11.08.2005.
U.M.F. Iaşi organizează şi desfăşoară un doctorat de tip doctorat ştiinţific, iar doctoranzii pot obţine titlul științific de doctor în domeniile: Medicină, Medicină Dentară și Farmacie.

Doctoratul ştiinţific se bazează pe creaţie şi cercetare ştiinţifică avansată, contribuind la dezvoltarea de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi cognitive. 
Cunoştinţele, competenţele şi abilităţile generale şi de specialitate conferă absolventului de studii universitare de doctorat ştiinţific capacitatea:

  • de a înţelege sistematic şi comprehensiv domeniul de studiu şi de a utiliza metodele de cercetare asociate acestui domeniu;
  • de a concepe şi iniţia un proiect de cercetare şi de a face managementul cercetării în condiţiile respectării deontologiei profesionale;
  • de a contribui la progresul cunoaşterii prin cercetare originală cu impact naţional sau internaţional, demostrat prin publicaţii ştiinţifice;
  • de a analiza critic, a evalua şi a face o sinteză a unor idei noi şi complexe;
  • de comunicare cu comunitatea profesională şi cu societatea civilă în contextul domeniului său de cercetare;
  • de a contribui la promovarea dezvoltării tehnologice, sociale şi culturale în contextul unei societăţi şi economii bazate pe cunoaştere. 
Termeni si conditii
Forum
Link-uri utile
Editura UMF
News UMF Iasi
Radio U
Copyright © 2010-2019 | Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.