Contact
Tur virtual

Studii de Licență

Bioinginerie

DESPRE SPECIALIZARE


Specializarea de Bioinginerie, acreditată de către ARACIS, îşi propune să formeze specialişti cu o platformă amplă în urmatoarele domenii: 

 • aparatură de diagnostic şi tratament– pregătirea se realizeaza acumulând cunoştinţe din domeniile: electronică, informatică, instrumentaţie biomedicală, prelucrare de semnale, măsurări fiziologice;
 • proteze– cu rol de a suplini anumite structuri degradate ale organismului uman. Programul de studiu are în componenţă disciplinele: chimie, biomateriale, inginerie tisulară, biocompozite, biomecanică, protezare, ortezare etc;
 • biotehnologii medicale moderne – îmbină şi aplică informaţii din: biologie, biochimie, substanţe biologic active, genetică, inginerie chimică si biochimica, permiţând obţinerea de medicamente, produse fitoterapeutice, cosmetice, alimentare, biostimulatori etc.
Bioingineria medicală răspunde unei nevoi reale de creştere a performanţelor medicale prin externalizarea unora dintre activităţile pe care, la ora actuală, le efectuează medicul: buna cunoaştere şi întreţinere a aparaturii medicale, inovarea de noi mijloace de protezare şi realizarea unor produse obtinute prin biotehnologii.

CALIFICARE


Titlul și denumirea calificării:
Titlul de absolvire Bioinginer
Denumire calificare Bioinginerie
Cod calificare L120270100
Elemente de identificare a calificării:
Nivel de studiu Licență
Domeniu fundamental Știinte inginerești
Domeniu de studiu Știinte inginerești aplicate
Denumire program de studiu Bioinginerie
Numarul total de credite 240
Competențe
  • Aplică principiile fizicii, chimiei, matematicii și pe cele inginerești pentru studiul biologiei, medicinii, comportamentului sau sănătății;

  • Cunoaște principiile de bază ale funcționării, caracteristicile și aplicațiile dispozitivelor medicale

  • Cunoaște principiile de funcționare ale dispozitivelor medicale active și are abilități de aplicare a metodelor și tehnicilor de culegere, analiză și procesare a semnalelor biomedicale;

  • Cunoaște tipurile de biomateriale și are abilități în prelucrarea acestora pentru obținerea și utilizarea dispozitivelor medicale implantabile și a dispozitivelor individuale de comandă;

  • Are abilități în sintetizarea și evaluarea compușilor bioactivi și în aplicarea proceselor biotehnologice;

OCUPAȚII POSIBILE


 • Bioinginer medical – 222907;
 • Inginer clinic – 221401;
 • Consilier învăţământ – 235201;
 • Referent de specialitate învăţământ – 235204;
 • Formator – 241205;
 • Analist cumpărări/consultant furnizori – 241401;
 • Administrator societate comercială – 241939;
 • Asistent standardizare – 242313;
 • Asistent de cercetare în fiziokinetoterapie – 255106;
 • Tehnician protezist-ortezist – 323001;
 • Reprezentant tehnic si comercial – 341501;
 • Reprezentant comercial – 341502;
 • Reprezentant medical – 341503.

PLANURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT


Curricula Universitară s-a aliniat la criteriile cerute de ARACIS şi EAMBES, ceea ce face ca învăţământul de bioinginerie să fie în conformitate cu specificaţiile Curriculei Europene şi a procesului Bologna.

Balneofiziokinetoterapie si recuperare

DESPRE SPECIALIZARE


Specializarea Balneofiziokinetoterapie și Recuperare din cadrul domeniului de studii universitare de licenţă Sanatate, cu o durată de 3 ani, formează specialişti pentru: 

 • Realizarea programelor de kinetoterapie adaptate patologiei si conforme obiectivelor stabilite de medic;
 • Elaborarea si realizarea programelor de masaj individualizate;
 • Elaborarea si realizarea programelor de hidrotermoterapie in acord cu patologia in cadrul programului integrat de tratament recuperator;
 • Realizarea protocoalelor de electroterapie intocmite de medic.
 • Efectuarea determinărilor necesare pentru stabilirea diagnosticului functional precum şi monitorizarea acestui;
 • Instruirea pacientului în vederea utilizării ortezelor, protezelor si altor dispozitive de facilitare a activitatilor cotidiene si socio-profesionale.
Absolvenţii cu diploma de licenţă ai acestei specializări îşi pot perfecţiona pregătirea profesională prin studii de masterat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T.Popa” Iasi.

CALIFICARE


Titlul și denumirea calificării:
Titlul de absolvire Licenţiat în Fiziokinetoterapie
Denumire calificare Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
Cod calificare L150020030
Elemente de identificare a calificării:
Nivel de studiu Licență
Domeniu fundamental Sănătate
Domeniu de studiu Sănătate – Reglementat general
Denumire program de studiu Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
Numarul total de credite 180
Durata de studiu 3 ani
Preconditii de acces Diploma de bacalaureat
Competențe
  • Abilitatea de a aplica tehnicile de terapie fizică, asistenţă kinetică, profilactică şi de recuperare motorie;

  • Insusirea si aplicarea tehnicilor de electroterapie, hidroterapie, termoterapie şi masaj;

  • Evaluarea starii generală a pacienţilor din punct de vedere anatomo-funcţional şi furnizarea informaţiilor relevante medicului specialist;

  • Elaborarea şi stabilirea etapelor planurilor terapeutice individuale bazate pe programe de exerciţii fizice statice şi dinamice, în conformitate cu diagnosticul clinic;

  • Aplicarea programelor de terapie fizică şi recuperare medicală în scopul refacerii funcţiilor diminuate, creşterii nivelului funcţional sau pentru realizarea unor mecanisme compensatorii;

  • Cunoaşterea şi utilizarea limbajul de comunicare verbal si nonverbal atât în relaţia cu pacientul cât şi cu ceilalţi membri din echipa de recuperare;

  • Cunoaşterea şi respectarea regulilor de etică şi deontologie medicală.

OCUPAȚII POSIBILE


Specializarea de Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare este deosebit de atractivă, fiind intens cerută pe piaţa muncii, pe plan intern şi european, in instituţiile medicale, baze de tratament şi recuperare din policlinici şi spitale, în staţiuni balneoclimaterice, cabinete şi servicii private de refacere şi recuperare, în instituţii de ocrotire şi asistenţă socială.
 • Fiziokinetoterapeut – 226401;
 • Fizioterapeut – 226402;
 • Cercetător în fiziokinetoterapie – 226403;
 • Asistent de cercetare în fiziokinetoterapie – 226404;
 • Kinetoterapeut – 226405;
 • Profesor de cultura fizica medicala – 226406;

PLANURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT


Anul universitar cuprinde 28 de săptămâni didactice, structurat în două semestre. Numărul mediu de ore didactice este de 25 de ore/săptămână. Modul de desfăşurare a activităţii didactice se realizează prin cursuri, lucrări practice, stagii clinice şi stagii practice.

Termeni si conditii
Forum
Link-uri utile
Editura UMF
News UMF Iasi
Radio U
Copyright © 2010-2019 | Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.