Contact
Tur virtual

Biblioteca UMF

PREZENTARE GENERALĂ

Biblioteca U.M.F. “Grigore T. Popa” Iaşi este o bibliotecă specializată, de învăţământ superior, aflată prioritar în serviciul studenţilor, al cadrelor didactice şi al cercetătorilor, doctoranzilor, rezidenţilor și masteranzilor din Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi, prin bazele materiale de care dispune venind în sprijinul activității didactice și de cercetare din universitate. Biblioteca deserveşte şi alte categorii de beneficiari cum sunt medicii din reţeaua sanitară, doctoranzi, studenţi, cadre didactice şi cercetători din alte instituţii de învăţământ superior.  Activitatea în cadrul bibliotecii se desfășoară în baza Regulamentului de organizare și funcționare al bibliotecii.

Biblioteca dispune de un sediu central în strada Vasile Alecsandri nr.7, 60 de biblioteci de catedră organizate în cadrul disciplinelor şi clinicilor universitare şi 1 depozit de publicaţii în incinta Cantinei 1 Decembrie Iaşi.

ACCESUL

Accesul în incinta bibliotecii şi la serviciile bibliotecii se face pe baza Permisului de cititor.

DOTĂRI

Din punct de vedere al materialului informaţional, în sistem tradițional, biblioteca pune la dispoziţia cititorilor un număr de 272350 volume publicaţii – cărţi și periodice pe suport print, materiale audio-vizuale, etc. în limbile română, engleză și franceză.

Pentru anul universitar 2017-2018 biblioteca pune la dispoziţia cititorilor săi importante resurse online (baze de date, reviste și cărți electronice) accesibile în toată Reţeaua Academică a UMF Iaşi. Utilizatorii au prin urmare acces la importante baze de date de reviste cu access online cum sunt: ScienceDirect, SpringerLink, Oxford Journals, Wiley-Blackwell, Proquest, Ebsco – ASC, Thomson Reuters – Web of Science, Scopus, obţinute prin programul ANELiS Plus; de asemeni pot fi accesate peste 2400 carți medicale în format electronic, de la prestigioase edituri internaționale, sunt accesibile pe platformele Elsevier/Science Direct, Springer și Wiley.

Publicaţiile nou intrate în bibliotecă sunt înregistrate în programul integrat de bibliotecă LIBERTY5, până în prezent fiind introduse în catalog 55895 înregistrări bibliografice. CATALOGUL online al bibliotecii este în prezent accesibil la adresa:

http://liberty5.umfiasi.ro:8080/

Biblioteca dispune de două săli de lectură cu acces liber la raft pentru studenţi şi cadre didactice, şi trei săli de lectură pentru studiu de pe materiale proprii. Cele cinci săli de lectură au un număr total de 212 locuri. 

Sala de E-MAIL/INTERNET pentru studenţi are în dotare un număr de 5 calculatoare cu acces la reţeaua INTRANET şi INTERNET. Calculatoarele din rețeaua bibliotecii oferă acces la baza de date proprie (LIBERTY5) şi la bazele de date medicale la care biblioteca are abonament. În incinta bibliotecii accesul la reţeaua academică se poate face şi wireless, permiţând cititorilor accesul bazelor de date on-line de pe laptop-urile proprii. 

Alte dotări: 17 calculatoare pentru personalul bibliotecii, 1 aparat multifuncţional (cu imprimantă, fotocopiator, fax, scanner), 5 imprimante, 4 scannere, 23 cititoare barcod, telefon, aparate de aer condiţionat pentru sălile de lectură.

RELAŢII DE COLABORARE

Biblioteca U.M.F. “Grigore T. Popa” Iaşi întreţine relaţii de colaborare cu bibliotecile medicale universitare din ţară și din Republica Moldova prin serviciile de împrumut şi schimb interbibliotecar.

ISTORIC

Începuturile bibliotecii datează din anul 1882, consecinţă firească a necesităţii de informare şi documentare a studenţilor medicinişti şi a cadrelor didactice ale Facultăţii de Medicină,  aflată în primii ani de experienţă. Constituită la început din donaţiile profesorilor şi medicilor Spitalului “Sf. Spiridon”, biblioteca cunoaşte o continuă dezvoltare a fondului său documentar, precum şi adânci prefaceri structurale determinate de evoluţia de-a lungul anilor a Universităţii de Medicină şi Farmacie. Astfel în 1949, devine Biblioteca Institutului de Medicină “Dr. N. Bagdasar” şi ulterior Biblioteca Institutului de Medicină şi Farmacie Iaşi. Din 1991 capătă denumirea de Biblioteca Centrală a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iași. După anul 2011 se înființează Departamentul Biblioteca ce are în subordine Biblioteca Centrală a U.M.F. “Gr.T.Popa” Iași, Tipografia, Editura “Gr.T.Popa” U.M.F. Iași, muzeul universității, laboratorul foto și colectivul de desenatori. În anul 2016 departamentul își schimbă denumirea în Biblioteca Universitară a Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași.

CLĂDIRE DE PATRIMONIU

Situată pe strada Vasile Alecsandri, la nr.7, Biblioteca Centrală a U.M.F. “Gr.T.Popa” Iaşi este găzduită într-o veche cladire în care, de-a lungul timpului, a funcţionat Școala de Arte și Meserii, Liceul Vasile Alecsandri, apoi Liceul Comercial. Considerată a fi monument istoric, cladirea a fost renovată în totalitate în perioada 1996 – 1998. Din 1998 până în prezent clădirea a mai trecut prin câteva etape de renovare parţială, sălile de lectură fiind dotate cu aparate de aer condiţionat. În anul 2008 sălile de lectură au fost reamenajate cu mobilier nou, cu design plăcut şi un plus de confort, iar în anul 2012 a fost dată în folosință o a doua sală de lectură pentru studiu de pe materiale proprii. În anul 2017 biblioteca pune la dispoziția cititorilor 2 săli de lectură cu acces liber la raft și 3 săli de lectură cu material de studiu propriu.

INFORMATIZAREA BIBLIOTECII

Cataloagele tradiţionale, organizate iniţial pe fişe, au fost menţinute până în anii 2000. O încercare timidă de informatizare a început în anul 1995, când s-a încercat utilizarea programului ISIS. Catalogul fiind destul de dificil de utilizat, a fost folosit în special de bibliotecari. Începând cu anul 2000, s-a stopat înregistrarea publicațiilor în cataloagele tradiţionale ale bibliotecii, acestea fiind înregistrate în catalogul electronic, prin utilizarea Programului integrat de bibliotecă ALICE. Având un modul OPAC uşor de utilizat, cu acces INTRANET, programul a devenit un mijloc curent de informare al utilizatorilor bibliotecii. Începând cu anul 2008, biblioteca a achiziţionat şi a folosit un nou program de biblioteca – LIBERTY3 (versiune mai nouă a programului ALICE), iar din anul 2015 s-a instalat noua versiune – LIBERTY5. Dotat cu modul web de căutare, catalogul on-line este accesibil în reţeaua INTERNET 24 din 24 ore.

Programul de digitizare al bibliotecii, care a inceput in anul 2008,  reprezintă un proiect ce se speră a fi util tuturor utilizatorilor, în special celor pasionaţi de istoria medicinei. Începând cu anul 2012, accesul de la domiciliu la bazele de date la care universitatea este abonată, este valabil pentru toate categoriile de cititori care au un cont de utilizator pe platforma E-LEARNING (cadre didactice, cercetători, rezidenți, doctoranzi, masteranzi, studenți).

CONTACT

Telefon: +40 232 213701

               +40 232 218224

E-maillibrary@umfiasi.ro

Adresa: Str. Vasile Alecsandri Nr.7, cod 700054, Iaşi, România

PERSOANE DE CONTACT:

Director Biblioteca Universitară :      Prof. Viorica SCUTARIU

                                        E-mailviorica.scutariu@umfiasi.ro

Șef Serviciu Bibliotecă :                      Ing. Carmen BONCIU

SERVICIILE BIBLIOTECII

 Continua perfecţionare a membrilor comunităţii academice medicale ieşene, ca factor determinant în creşterea calităţii învăţământului, cercetării şi în ultimă instanţă a actului medical, bazată pe o informare şi documentare la zi în domeniul medical, este considerată o prioritate pentru universitatea noastră.

În acest scop biblioteca vine în întâmpinarea cititorilor săi prin următoarele servicii specializate :

  • Serviciul Relaţii cu Publicul
  • Serviciul Informare şi Documentare Bibliografică
  • Serviciul e-mail/INTERNET
  • Serviciul Împrumut Interbibliotecar
  • Serviciul Schimb Interbibliotecar

Cititorii sunt invitaţi să cunoască, să utilizeze şi să ajute la îmbunătăţirea serviciilor de bibliotecă, printr-o permanentă legătură cu conducerea bibliotecii, propunerile acestora fiind de un real folos în elaborarea strategiilor de modernizare şi dezvoltare a bibliotecii.

PERMISUL DE CITITOR

Prezentarea Permisului de cititor este obligatorie în toate serviciile bibliotecii.

  • Pentru eliberarea Permisului de cititor sunt necesare : o copie după buletin și o poză tip buletin pentru cititorii specifici (studenţi, rezidenţi, masteranzi, doctoranzi ai U.M.F. “Grigore T. Popa” Iaşi), iar pentru cadrele didactice ale universității și chitanța de achitare a taxei anuale de bibliotecă. Pentru celelalte categorii de cititori vor fi prezentate o copie după buletin, o poză tip buletin, o adeverință de la locul de muncă și chitanța de achitare a taxei anuale de bibliotecă.
  • Permisul de cititor se eliberează maxim într-o lună de la depunerea actelor pentru studenți și pe loc pentru celelalte categorii de cititori. 
  • Permisul de cititor se eliberează pentru studenţi în anul I de studiu şi se vizează anual.
  • Pentru înlocuirea permisului de cititor pierdut sau deteriorat cititorul va prezenta o copie după buletin, o poză tip buletin şi chitanţa de achitare a taxei de înlocuire a permisului. Este obligatorie anunțarea pierderii permisului de cititor deoarece împrumuturile se efectuează în baza acestui permis.
  • Permisul nu este transmisibil

ORARUL BIBLIOTECII

PROGRAM NORMAL

     Sălile de lectură nr. 1 și 2

          Luni-Vineri          9.00-20.00

     Sala de E-MAIL – Internet

          Luni-Vineri          9.00-16.00

     Depozite Cursuri

          Luni-Vineri          9.00-15.00

     Sălile de lectura nr. 3, 4 și 5

          Zilnic                  8.00-22.00

PROGRAM SPECIAL DE SESIUNE

     Sălile de lectură nr. 1 și 2 

          Luni-Vineri          8.30-20.00

          Sâmbătă             8.30-18.00

          Duminică             8.30-14.00

     Sala de E-MAIL – Internet

          Luni-Vineri          8.30-20.00

          Sâmbătă             8.30-18.00

          Duminică             8.30-14.00

     Depozite Cursuri

          Luni-Vineri          9.00-15.00

     Sălile de lectură nr. 3, 4 și 5

          Zilnic                  8.00-22.00

PROGRAM SPECIAL DE VACANȚĂ

     Sălile de lectură nr. 1, 2 și 5

          Luni-Vineri          Închis

     Sala de E-MAIL – Internet

          Luni-Vineri          8.30-15.00

     Depozite Cursuri

          Luni-Vineri          9.00-15.00

     Sălile de lectură nr. 3 și 4

          Zilnic                  8.00-22.00

RESURSE ONLINE

Pentru anul universitar 2016-2017 , vă informăm că din Rețeaua Academică a U.M.F. “Grigore T.Popa” Iași se pot accesa următoarele resurse online:

BAZE DE DATE, REVISTE ȘI CĂRȚI CU ACCES ONLINE ACHIZIȚIONATE DE U.M.F. “GR.T.POPA” IAȘI

Carți

1. PLATFORMA ELSEVIER/SCIENCE DIRECT

http://www.sciencedirect.com/

2. PLATFORMA SPRINGERLINK

http://www.springerlink.com/

3. PLATFORMA WILEY

http://onlinelibrary.wiley.com/

ACCESE PRIMITE PRIN COFINANȚARE

Baze de date

        1. ANELiS PLUS   

EBSCO – ACADEMIC SEARCH COMPLETE

OXFORD JOURNALS

PROQUEST

SCIENCE DIRECT

SCOPUS

SPRINGERLINK

THOMPSON ISI – WEB OF SCIENCE

WILEY JOURNALS

RESURSE GRATUITE PE INTERNET

        1. GOOGLE ACADEMIC

http://scholar.google.ro/

        2. PubMed

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

ACCESUL LA BAZELE DE DATE

Pentru a utiliza de acasă bazele de date la care universitatea are acces (achiziționate direct de universitate, sau prin intermediul ANELiS PLUS), vă rugăm urmaţi paşii:

– solicitaţi prin e-mail, Centrului de Comunicații UMF Iași, crearea unui cont pentru platforma E-LEARNING; menționați numele, prenumele și calitatea (cadru didactic, student/an de studiu/facultatea, doctorand, rezident, etc.).

(e-mail noc@umfiasi.ro)

–  accesati pagina de mai jos pentru logare:

https://dbproxy.umfiasi.ro/login

– selectaţi baza de date pe care doriţi să o utilizaţi.

ATENŢIE!

VA REAMINTIM CĂ PENTRU A ACCESA DE LA DOMICILIU BAZELE DE DATE, TREBUIE SĂ VĂ CONECTAȚI PRIN LINK-UL DE MAI JOS, UTILIZÂND USERUL ȘI PAROLA FOLOSITE PENTRU CONECTAREA LA PLATFORMA E-LEARNING

https://dbproxy.umfiasi.ro/login

Pentru cadrele didactice, cercetători, rezidenți și doctoranzi, accesul la bazele de date achiziționate prin ANELiS PLUS se poate face:

– direct de la orice calculator din rețeaua academică a universității 

– utilizând userul și parola pentru platforma E-LEARNING (link : https://dbproxy.umfiasi.ro/login)

– utilizând Accesul mobil pentru resurse electronice abonate prin ANELiS PLUS (link : http://www.anelisplus.ro/) – solicitați userul și parola utilizând link-ul :

http://www.e-nformation.ro

Începând cu luna martie 2017 în incinta Bibliotecii Universitare accesul la Wi-Fi se face pe baza userului și parolei pentru Platforma e-Learning.

Termeni si conditii
Forum
Link-uri utile
Editura UMF
News UMF Iasi
Radio U
Copyright © 2010-2019 | Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.